Standard Svensk standard · SS-EN ISO 34101-4:2019

Hållbar och spårbar kakao - Del 4: Krav på certifieringssystem (ISO 34101-4:2018)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 34101-4:2019

Hållbar och spårbar kakao - Del 4: Krav på certifieringssystem (ISO 34101-4:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies requirements for certification schemes for sustainable and traceable cocoa, including the certification of cocoa bean producing organizations and cocoa supply chain actors. It is to be used jointly with ISO 34101-1, ISO 34101-2 and/or ISO 34101-3.
This document also specifies the requirements for cocoa sustainability management systems:
— at entry level, see Annex A;
— at medium level, see Annex B.
NOTE ISO 34101-1 specifies the requirements for cocoa sustainability management systems at high level.
Only organizations that fulfil both the cocoa sustainability management system requirements of either ISO 34101-1 or Annex A or B, and the performance requirements of ISO 34101-2 can claim their cocoa beans have been sustainably produced.

Ämnesområden

Produkt- och företagscertifiering, försäkran om överenskommelse (03.120.20) Kakao (67.140.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 34101-4:2019

Hållbar och spårbar kakao - Del 4: Krav på certifieringssystem (ISO 34101-4:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Standardiseringsarbete utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Sustainable and traceable cocoa - Part 4: Requirements for certification schemes (ISO 34101-4:2019)

Artikelnummer: STD-80012417

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-06-12

Antal sidor: 44