Standard Svensk standard · SS 854000:2021

Styrning och ledning för hållbar utveckling i kommuner och regioner - Vägledning för genomförandet av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 854000:2021

Styrning och ledning för hållbar utveckling i kommuner och regioner - Vägledning för genomförandet av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument är en vägledningsstandard som stödjer förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner i arbetet med att, i sin ordinarie styrning och ledning, integrera och förstärka hållbar utveckling samt främja genomförandet av FN:s Agenda 2030 och de globala målen.

Ämnesområden

Ledningssystem för miljö (04.100) Socialt ansvarstagande (04.130) Miljöekonomi (13.020.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 854000:2021

Styrning och ledning för hållbar utveckling i kommuner och regioner - Vägledning för genomförandet av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Svenska institutet för standarder

Internationell titel: Governance and management for sustainable development in municipalities and regions - Guidance for the implementation of the UN’s 2030 Agenda for Sustainable Development

Artikelnummer: STD-80031232

Utgåva: 2

Fastställd: 2021-09-17

Antal sidor: 44

Finns även på: SS 854000:2021

Ersätter: SS 854000:2014