Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14001:2004

Miljöledningssystem - Krav och vägledning (ISO 14001:2004)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 14001:2015
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14001:2004

Miljöledningssystem - Krav och vägledning (ISO 14001:2004)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
SS-EN ISO 14001 riktar sig till alla företag och organisationer oavsett storlek och verksamhetsinriktning. Miljöledningssystemet är en hjälp i att rationalisera och förbättra miljöarbetet.Använd standarden för att: • kartlägga och minska verksamhetens miljöpåverkan • sätta upp konkreta miljömål för förbättringar • få en grund för trovärdig kommunikation av miljöarbetet • införa miljöledningsprogram för att nå sina miljömål • kontrollera att miljöarbetet fungerar • kontinuerligt följa upp och utvärdera miljöarbetet • gå vidare utifrån uppföljning och utvärdering • införa styrande rutiner för miljöarbetet.SS-EN ISO 14001 kan med fördel koordineras med annat ledningsarbete, t.ex. kvalitets- och arbetsmiljöfrågor. ISO 14001-standarden syftar till att kontinuerligt minska verksamhetens totala miljöbelastning. Med hjälp av standarden får ledningen god kontroll över miljöarbetets utveckling när det gäller både resultat och kostnader.

Ämnesområden

Ledningssystem för miljö (04.100) Miljöledning (13.020.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14001:2004

Miljöledningssystem - Krav och vägledning (ISO 14001:2004)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Miljöledning, SIS/TK 207

Internationell titel: Environmental management systems - Requirements with guidance for use (ISO 14001:2004)

Artikelnummer: STD-38052

Utgåva: 2

Fastställd: 2004-12-03

Antal sidor: 68

Ersätter: SS-EN ISO 14001

Ersätts av: SS-EN ISO 14001:2015