Standard Svensk standard · SS 807500:2014

Occupational health and safety indicators - Guidelines and examples

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 45004:2024
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 807500:2014

Occupational health and safety indicators - Guidelines and examples
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard ger vägledning för att utforma och utvärdera arbetsmiljöprestanda genom arbetsmiljöindikatorer. Den är tillämpbar på alla verksamheter oavsett typ, storlek, lokalisering eller organisation. Denna standard föreslår arbetsmiljöindikatorer som också kan vara ett stöd för utvärdering av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Denna standard kan tillämpas i hela eller utvalda delar av ett ledningssystem, till exempel OHSAS 18001. Denna standard ger ett utbud av tillämpbara arbetsmiljöindikatorer inom ett antal områden inom arbetsmiljön. Arbetsmiljöindikatorerna är inordnade under följande rubrikområden: — Arbetsmiljöarbetets organisation — Fysisk arbetsmiljö och skyddsutrustning — Organisatorisk och social arbetsmiljö — Säkerhetskultur — Arbetsskador, tillbud och riskobservationer — Frisktal/sjuktal. Denna standard fastställer inte acceptansnivåer för arbetsmiljöprestandan i en organisation, men ger vägledning för jämförelse över tid. Denna standard är inte avsedd att användas som kravstandard för certifiering.

Ämnesområden

Ledningssystem för arbetsmiljö (04.030)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 807500:2014

Occupational health and safety indicators - Guidelines and examples
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Arbetsmiljöledningssystem, SIS/TK 301

Internationell titel: Arbetsmiljöindikatorer - Vägledning och exempel

Artikelnummer: STD-102685

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-08-25

Antal sidor: 36

Ersätts av: SS-ISO 45004:2024