Standard Svensk standard · SS-EN ISO 24197:2022

Vapingprodukter - Bestämning av massan av förångad e-vätska och massan av uppsamlad aerosol (ISO 24197:2022)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 24197:2022

Vapingprodukter - Bestämning av massan av förångad e-vätska och massan av uppsamlad aerosol (ISO 24197:2022)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a method of measurement of the masses of e-liquid vaporised and the aerosol collected from vapour product(s).
It does not specify the vapour product(s), the vapour product(s) operational settings or, e-liquid to be used.
NOTE       Application of this document can be required as a preliminary step for subsequent analyses.

Ämnesområden

Tobak, tobaksprodukter och tillhörande utrustning (65.160)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 24197:2022

Vapingprodukter - Bestämning av massan av förångad e-vätska och massan av uppsamlad aerosol (ISO 24197:2022)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Tobak, SIS/TK 442

Internationell titel: Vapour products - Determination of e-liquid vaporised mass and aerosol collected mass (ISO 24197:2022)

Artikelnummer: STD-80039608

Utgåva: 1

Fastställd: 2022-11-28

Antal sidor: 24