Standard Svensk standard · SS-ISO 8796:2004

Plaströrsystem - PE 32- och PE 40-rör för bevattningsändamål - Miljötålighet - Sprickbildning initierad genom insatskomponenter - Provningsmetod och krav (ISO 8796:2004, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 8796:2004

Plaströrsystem - PE 32- och PE 40-rör för bevattningsändamål - Miljötålighet - Sprickbildning initierad genom insatskomponenter - Provningsmetod och krav (ISO 8796:2004, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies a method of determining the susceptibility to environmental stress cracking (ESC) of polyethylene pipes intended for use with insert-type fittings.
It is applicable to pipes conforming to ISO 8779, manufactured from PE 32 and PE 40 materials and intended for use with insert-type fittings.

Ämnesområden

Bevattningsutrustning (65.060.35) Plaströr och plaströrskomponenter ej avsedda för vätska (83.140.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 8796:2004

Plaströrsystem - PE 32- och PE 40-rör för bevattningsändamål - Miljötålighet - Sprickbildning initierad genom insatskomponenter - Provningsmetod och krav (ISO 8796:2004, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Polyethylene (PE) 32 and PE 40 pipes for irrigation laterals - Susceptibility to environmental stress cracking induced by insert-type fittings - Test method and requirements (ISO 8796:2004, IDT)

Artikelnummer: STD-36971

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-08-06

Antal sidor: 7