Standard Svensk standard · SS-EN 16319:2013

Gödselmedel - Bestämning av spårelement - Bestämning av kadmium, krom, bly och nickel med induktiv kopplad plasma-atomemissionsspektrometri (ICP-AES) efter upplösning med kungsvatten

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 16319:2013+A1:2016
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16319:2013

Gödselmedel - Bestämning av spårelement - Bestämning av kadmium, krom, bly och nickel med induktiv kopplad plasma-atomemissionsspektrometri (ICP-AES) efter upplösning med kungsvatten
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a method for the determination of the content of cadmium, chromium, nickel and lead in fertilizers with inductively coupled plasma atomic emission spectrometry (ICP-AES) after extraction with aqua regia. Limits of quantification are dependent on the sample matrix as well as on the instrument, but can roughly be expected to be 0,3 mg/kg for Cd and 1 mg/kg for Cr, Ni and Pb.
NOTE Due to significant interference from Cu, Fe and Mn, no valid results can be reported using this method for fertilizer matrices containing high concentrations (>/= 10 %) of these micro-nutrients.

Ämnesområden

Gödselmedel (65.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16319:2013

Gödselmedel - Bestämning av spårelement - Bestämning av kadmium, krom, bly och nickel med induktiv kopplad plasma-atomemissionsspektrometri (ICP-AES) efter upplösning med kungsvatten
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Standardiseringsarbete utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Fertilizers - Determination of trace elements - Determination of cadmium, chromium, lead and nickel by inductively coupled plasma-atomic emission spectrometry (ICP-AES) after aqua regia dissolution

Artikelnummer: STD-100075

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-10-27

Antal sidor: 28

Ersätter: SIS-CEN/TS 16319:2012

Ersätts av: SS-EN 16319:2013+A1:2016