Standard Svensk standard · SS 12000:2020

Gränssnitt för informationsutbyte mellan verksamhetsprocesser i skolan

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS 12000:2020/korr 1:2022
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 12000:2020

Gränssnitt för informationsutbyte mellan verksamhetsprocesser i skolan
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

En korrigerad version finns tillgänglig för denna standard:

SS 12000:2020/korr 1:2022

Korrigendumet innehåller rättelser då diskrepanser upptäckts mellan PDF-filen och Yaml-filen (standardens specifikation enligt OpenAPI) av standarden. Utförda rättelser redovisas i bilaga E i korrigerad version av standarden.

 

 

Omfattning
Denna standard anger krav på datautbytet inom skolväsendet mellan följande processer och från
följande processer till andra processer:
— Skoladministration
— Tjänstefördelning
— Schemaläggning
— Närvarohantering
— Betygshantering
Denna standard omfattar krav på datatyper och diagram för domänmodell till
informationsmodellen för datautbyte.

Ämnesområden

IT-tillämpningar inom utbildning (35.240.90)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 12000:2020

Gränssnitt för informationsutbyte mellan verksamhetsprocesser i skolan
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Informationshantering inom utbildningssektorn, SIS/TK 450

Internationell titel: Information management - Interface for information exchange between school administration processes

Artikelnummer: STD-80026132

Utgåva: 2

Fastställd: 2020-11-19

Antal sidor: 92

Ersätter: SS 12000:2018

Ersätts av: SS 12000:2020/korr 1:2022