Standard Svensk standard · SS-EN ISO 21393:2021

Hälsoinformatik - Omik-märkspråk (OML) (ISO 21393:2021)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 21393:2021

Hälsoinformatik - Omik-märkspråk (OML) (ISO 21393:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Detta innebär standarden

Detta dokument är tillämpligt på datautbytesformatet som är utformat för att underlätta utbyte av omics-data runt om i världen utan att tvinga fram ändringar av något databasschema.

Dokumentet specificerar egenskaperna hos OML ur följande perspektiv:

  • Informatikperspektiv - definierar OML datautbytesformat baserat på XML. Det ger även riktlinjer för specifikationerna för datautbytesformatet.
    • dokument utesluter själva databasschemat.
  • Dokumentet tillämpligt på alla typer av omics-data, medan detta dokument utesluter detaljerna om molekylerna (t.ex. detaljer om genomiska sekvensvariationer eller hela genomiska sekvenser).
  • Det är tillämpligt på molekylära annoteringar inklusive kliniska problem och relationer med andra omics problem.

Ur tillämpningssynpunkt är detta dokument tillämpligt på det kliniska området inklusive klinisk praxis, förebyggande medicin, translationell forskning och klinisk forskning inklusive läkemedelsupptäckt.

Ur en biologisk artsynpunkt är detta dokument tillämpligt på människors hälsorelaterade arter som människor, prekliniska djur och cellinjer.

Fördelar med att använda standarden 

Detta dokument är tillämpligt på det kliniska området inklusive klinisk praxis, förebyggande medicin, translationell forskning och klinisk forskning inklusive läkemedelsupptäckt.

Standarden innefattar inte

  • Databasschemat
  • Dokumentet är inte applicerbart för grundforskning och andra vetenskapliga områden
  • Andra biologiska arter än människor, prekliniska djur och cellinjer.
Omfattning
Basically OML is the data exchanging format that is designed to facilitate exchanging the
omics data around the world without forcing to change any database schema.
- From Informatics side of view, OML is the data exchanging format based on XML. Here the
data exchanging format in the messaging and communication is in the scope, but the
database schema itself is out of the scope of this document.
- From biological side of view, all kinds of omics are in consideration and are in the scope of
this document, the genomic sequence variations and the whole genomic sequence are out of
the scope of this document.
- In otherwise, the annotations as clinical concerns and the relation with other omics concerns
are in the scope of this document.
- Though omics exist in various biological species, the scope of this document is in the
human health associated species as human, cell line, and preclinical animals. The other
biological species are out of the scope of this document.
- The clinical field is in the scope of this document, but the basic research fields and other
scientific fields are out of the scope of this document.
- Here the clinical trials including drug discovery is in the scope of this document. As for
supposed application fields, our main focus is in human health including clinical practice,
preventive medicine, translational research, and clinical researches.

Ämnesområden

Hälso- och sjukvårdsinformatik (35.240.80)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 21393:2021

Hälsoinformatik - Omik-märkspråk (OML) (ISO 21393:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Genomik och precisionsmedicin, SIS/TK 620

Internationell titel: Genomics informatics - Omics Markup Language (OML) (ISO 21393:2021)

Artikelnummer: STD-80032582

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-11-25

Antal sidor: 60