Standard Svensk standard · SS-EN 748:2013+A1:2018

Utrustning för idrottsplan - Fotbollsmål - Funktions- och säkerhetskrav, provningsmetoder

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 748:2013+A1:2018

Utrustning för idrottsplan - Fotbollsmål - Funktions- och säkerhetskrav, provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies the functional requirements for 4 types and 2 sizes (see Clause 3) and the safety requirements (see Clause 4) for football goals.
It is applicable to football goals for training and competition in outdoor sports facilities and indoor arenas.
The following football goals are excluded:
a) EN 16579: goals with a size of 5,00 m × 2,00 m and 7,32 m × 2,44 m and with a total weight of ≥ 10 kg and ≤ 42 kg (total weight includes net, net fixing and any permanently attached anchoring or stabilizing system);
b) EN 16664: (lightweight goals).

Ämnesområden

Utrustning för inomhussport (97.220.30) Utrustning för utomhus- och vattensport (97.220.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 748:2013+A1:2018

Utrustning för idrottsplan - Fotbollsmål - Funktions- och säkerhetskrav, provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Sport och fritid, SIS/TK 554

Internationell titel: Playing field equipment - Football goals - Functional and safety requirements, test methods

Artikelnummer: STD-80000627

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-01-17

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 748:2013