Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9360-2:2009

Anestesi- och respirationsutrustning - Värmeväxlare avsedda för befuktning av inandningsgaser hos människa - Del 2: Värmeväxlare avsedda för trakeostomerade patienter med tidalvolymer på minst 250 ml (ISO 9360-2:2001)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9360-2:2009

Anestesi- och respirationsutrustning - Värmeväxlare avsedda för befuktning av inandningsgaser hos människa - Del 2: Värmeväxlare avsedda för trakeostomerade patienter med tidalvolymer på minst 250 ml (ISO 9360-2:2001)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 9360 is based on ISO 9360-1:2000 and specifies certain requirements and test methods for heat and moisture exchangers (HMEs) without machine connector ports, including those incorporating breathing system filters. These devices are intended for the humidification of respired gases for tracheostomized patients having a tidal volume of 250 ml or greater.

Ämnesområden

Utrustning för anestesi, respiration och återupplivning (11.040.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9360-2:2009

Anestesi- och respirationsutrustning - Värmeväxlare avsedda för befuktning av inandningsgaser hos människa - Del 2: Värmeväxlare avsedda för trakeostomerade patienter med tidalvolymer på minst 250 ml (ISO 9360-2:2001)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Anestesi- och respiratorutrustning, SIS/TK 329

Internationell titel: Anaesthetic and respiratory equipment - Heat and moisture exchangers (HMEs) for humidifying respired gases in humans - Part 2: HMEs for use with tracheostomized patients having minimum tidal volumes of 250 ml (ISO 9360-2:2001)

Artikelnummer: STD-69607

Utgåva: 2

Fastställd: 2009-05-04

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN ISO 9360-2