Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10651-6:2004

Lungventilatorer för medicinskt bruk - Särskilda krav på grundläggande säkerhet och funktion - Del 6: Tillbehör till hemventilatorer (ISO 10651-6:2004)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 10651-6:2009
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10651-6:2004

Lungventilatorer för medicinskt bruk - Särskilda krav på grundläggande säkerhet och funktion - Del 6: Tillbehör till hemventilatorer (ISO 10651-6:2004)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
IEC 60601-1:1988, Clause 1 applies, except as follows.
Amendment:
This part of ISO 10651 specifies the basic safety and essential performance requirements for home-care ventilatory support devices, intended mainly for use in home care but which could be used elsewhere (e.g. in healthcare facilities) for appropriate patients for whom the use of a home-care ventilator complying with ISO 10651-2 is not required.
The requirements of this part of ISO 10651 which replace or modify the requirements of IEC 60601-1:1988 and its Amendments 1 (1991) and 2 (1995) are intended to take precedence over the corresponding general requirements.

Ämnesområden

Utrustning för anestesi, respiration och återupplivning (11.040.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10651-6:2004

Lungventilatorer för medicinskt bruk - Särskilda krav på grundläggande säkerhet och funktion - Del 6: Tillbehör till hemventilatorer (ISO 10651-6:2004)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Anestesi- och respiratorutrustning, SIS/TK 329

Internationell titel: Lung ventilators for medical use - Particular requirements for basic safety and essential performance - Part 6: Home care ventilatory support devices (ISO 10651-6:2004)

Artikelnummer: STD-37093

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-08-20

Antal sidor: 35

Ersätts av: SS-EN ISO 10651-6:2009