Standard Svensk standard · SS-EN 1282-2:2005+A1:2009

Trakeostomituber - Del 2: Tuber avsedda för barn (ISO 5366-3:2001, modifierad)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1282-2:2005+A1:2009

Trakeostomituber - Del 2: Tuber avsedda för barn (ISO 5366-3:2001, modifierad)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies requirements for paediatric tracheostomy tubes made of plastics materials and/or rubber having inside diameters from 2,0 mm to 6,0 mm. Requirements for paediatric tracheostomy tube connectors and adaptors are also given. This document is not applicable to specialized tracheostomy tubes.

Ämnesområden

Utrustning för anestesi, respiration och återupplivning (11.040.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1282-2:2005+A1:2009

Trakeostomituber - Del 2: Tuber avsedda för barn (ISO 5366-3:2001, modifierad)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Anestesi- och respiratorutrustning, SIS/TK 329

Internationell titel: Tracheostomy tubes - Part 2: Paediatric tubes (ISO 5366-3:2001, modified)

Artikelnummer: STD-70547

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-08-24

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN 1282-2:2005