Standard Svensk standard · SS-EN ISO 80601-2-74:2021

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Del 2-74: Särskilda krav på grundläggande säkerhet och väsentliga prestanda för befuktare (ISO 80601-2-74:2021)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 80601-2-74:2021

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Del 2-74: Särskilda krav på grundläggande säkerhet och väsentliga prestanda för befuktare (ISO 80601-2-74:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document applies to the basic safety and essential performance of a humidifier, also hereafter
referred to as ME equipment, in combination with its accessories, the combination also hereafter
referred to as ME system.
This document is also applicable to those accessories intended by their manufacturer to be connected to
a humidifier where the characteristics of those accessories can affect the basic safety or essential
performance of the humidifier.
EXAMPLE 1 Heated breathing tubes (heated-wire breathing tubes) or ME equipment intended to control these
heated breathing tubes (heated breathing tube controllers).

Ämnesområden

Utrustning för anestesi, respiration och återupplivning (11.040.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 80601-2-74:2021

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Del 2-74: Särskilda krav på grundläggande säkerhet och väsentliga prestanda för befuktare (ISO 80601-2-74:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Anestesi- och respiratorutrustning, SIS/TK 329

Internationell titel: Medical electrical equipment - Part 2-74: Particular requirements for basic safety and essential performance of respiratory humidifying equipment (ISO 80601-2-74:2021)

Artikelnummer: STD-80030651

Utgåva: 2

Fastställd: 2021-08-05

Antal sidor: 112

Ersätter: SS-EN ISO 80601-2-74:2020