Standard Svensk standard · SS-EN ISO 80601-2-72:2023

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Del 2-72 Särskilda krav på säkerhet och väsentliga prestanda för ventilatorer avsedda för ventilatorberoende patienter i hemmiljö (ISO 80601-2-72:2023)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 80601-2-72:2023

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Del 2-72 Särskilda krav på säkerhet och väsentliga prestanda för ventilatorer avsedda för ventilatorberoende patienter i hemmiljö (ISO 80601-2-72:2023)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 930 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 930 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 088 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document applies to the basic safety and essential performance of a ventilator in combination with its accessories, hereafter referred to as ME equipment:
—    intended for use in the home healthcare environment;
—    intended for use by a lay operator; and
—    intended for those patients who need differing levels of support from artificial ventilation including for ventilator-dependent patients.
This document is also applicable to those accessories intended by their manufacturer to be connected to a ventilator breathing system or to a ventilator where the characteristics of those accessories can affect the basic safety or essential performance of the ventilator.

Ämnesområden

Utrustning för anestesi, respiration och återupplivning (11.040.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 80601-2-72:2023

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Del 2-72 Särskilda krav på säkerhet och väsentliga prestanda för ventilatorer avsedda för ventilatorberoende patienter i hemmiljö (ISO 80601-2-72:2023)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 930 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 930 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 088 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Anestesi- och respiratorutrustning, SIS/TK 329

Internationell titel: Medical electrical equipment - Part 2-72: Particular requirements for basic safety and essential performance of home healthcare environment ventilators for ventilator-dependent patients (ISO 80601-2-72:2023)

Artikelnummer: STD-80044172

Utgåva: 2

Fastställd: 2023-07-17

Antal sidor: 156

Ersätter: SS-EN ISO 80601-2-72:2015