Standard Svensk standard · SS-EN ISO 7396-1:2016/A1:2019

Medicinska gassystem - Del 1: Medicinska centralgasanläggningar - Tillägg 1 (ISO 7396-1:2016/Amd 1:2017)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 7396-1:2016/A1:2019

Medicinska gassystem - Del 1: Medicinska centralgasanläggningar - Tillägg 1 (ISO 7396-1:2016/Amd 1:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 7396 specifies requirements for design, installation, function, performance, documentation, testing and commissioning of pipeline systems for compressed medical gases, gases for driving surgical tools and vacuum in healthcare facilities to ensure continuous delivery of the correct gas and the provision of vacuum from the pipeline system. It includes requirements for supply systems, pipeline distribution systems, control systems, monitoring and alarm systems and non-interchangeability between components of different gas systems.

Ämnesområden

Utrustning för anestesi, respiration och återupplivning (11.040.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 7396-1:2016/A1:2019

Medicinska gassystem - Del 1: Medicinska centralgasanläggningar - Tillägg 1 (ISO 7396-1:2016/Amd 1:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Anestesi- och respiratorutrustning, SIS/TK 329

Internationell titel: Medical gas pipeline systems - Part 1: Pipeline systems for compressed medical gases and vacuum - Amendment 1 (ISO 7396-1:2016/Amd 1:2017)

Artikelnummer: STD-80009581

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-02-07

Antal sidor: 16

Tillägg till: SS-EN ISO 7396-1:2016