Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10651-5:2021

Lungventilatorer för medicinskt bruk - Särskilda krav på grundläggande säkerhet och funktion - Del 5: Gasdrivna utrusningar för återupplivning (ISO 10651-5:2006)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10651-5:2021

Lungventilatorer för medicinskt bruk - Särskilda krav på grundläggande säkerhet och funktion - Del 5: Gasdrivna utrusningar för återupplivning (ISO 10651-5:2006)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 10651 specifies the basic safety and essential performance requirements for gas-powered emergency resuscitators (3.10) intended for use with humans by first responders. This equipment is intended for emergency field use and is intended to be continuously operator attended in normal use.
This part of ISO 10651 also specifies the requirements for resuscitator sets (3.22).
This part of ISO 10651 is not applicable to electrically-powered resuscitators.
NOTE ISO 10651-3 covers emergency and transport ventilators.

Ämnesområden

Utrustning för anestesi, respiration och återupplivning (11.040.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10651-5:2021

Lungventilatorer för medicinskt bruk - Särskilda krav på grundläggande säkerhet och funktion - Del 5: Gasdrivna utrusningar för återupplivning (ISO 10651-5:2006)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Anestesi- och respiratorutrustning, SIS/TK 329

Internationell titel: Lung ventilators for medical use - Particular requirements for basic safety and essential performance - Part 5: Gas-powered emergency resuscitators (ISO 10651-5:2006)

Artikelnummer: STD-80030672

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-08-09

Antal sidor: 72