Standard Tekniska specifikationer · SIS-TS 55:2017

Vägledning till SS 872500:2015 Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-TS 55:2017

Vägledning till SS 872500:2015 Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna vägledning beskriver och förklarar olika aspekter av SS 872500:2015 Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende. Vägledningen inleds med ett orienterande kapitel om standardisering. Sedan beskrivs översiktligt arbetet med Äldrestandarden samt en internationell utblick. Därefter beskrivs standardens struktur samt synen på den äldre, det personcentrerade förhållningssättet, vilket är det bärande elementet i standarden. Vidare beskrivs processbegreppet i relation till aktiviteter och rutiner samt egenkontroll. Vägledningen beskriver även hur området kunskap och kompetens kan hanteras enligt standarden. Du får tillgång till denna standard kostnadsfritt eftersom den är förbetald av Socialdepartementet.

Ämnesområden

Hälso- och sjukvårdstjänster: allmänt (11.020.10) Ledningssystem för kvalitet inom hälso- och sjukvården (11.110.20)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-TS 55:2017

Vägledning till SS 872500:2015 Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Kvalitet i särskilt boende och hemtjänst, SIS/TK 617/AG 03

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8027928

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-08-10

Antal sidor: 40