Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16014-5:2012

Plast - Bestämning av polymerers genomsnittliga molekylära massa och molekylära massfördelning vid användning av "size-exclusion" (gel) kromatografi - Del 5: Ljusspridningsmetod (ISO 16014-5:2012)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 16014-5:2019
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16014-5:2012

Plast - Bestämning av polymerers genomsnittliga molekylära massa och molekylära massfördelning vid användning av "size-exclusion" (gel) kromatografi - Del 5: Ljusspridningsmetod (ISO 16014-5:2012)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
The standard specifies a general method for determining the average molecular mass and molecular mass distribution of polymers from using SEC-LS, i.e. size-exclusion chromatography (SEC) coupled with light scattering detection (LS). The average molecular mass and the molecular mass distribution are calculated from data of molecular mass and mass concentration determined continuously at eacht elution time. The molecular mass at each elution time is determined absolutely by combining a light scattering detector with a concentration-sensitive detector. Therefore this method is classified as an absolute method (see Clause A.1 in Annes A).

Ämnesområden

Plast Allmänt (83.080.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16014-5:2012

Plast - Bestämning av polymerers genomsnittliga molekylära massa och molekylära massfördelning vid användning av "size-exclusion" (gel) kromatografi - Del 5: Ljusspridningsmetod (ISO 16014-5:2012)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Plastics - Determination of average molecular mass and molecular mass distribution of polymers using size-exclusion chromatography - Part 5: Method using light-scattering detection (ISO 16014-5:2012)

Artikelnummer: STD-86916

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-07-18

Antal sidor: 40

Ersätts av: SS-EN ISO 16014-5:2019