Standard Svensk standard · SS-EN ISO 527-3:2018

Plast - Bestämning av draghållfasthet - Del 3: Provningsbetingelser för filmer och Skivor (ISO 527-3:2018)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 527-3:2018

Plast - Bestämning av draghållfasthet - Del 3: Provningsbetingelser för filmer och Skivor (ISO 527-3:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
1.1 This document specifies the conditions for determining the tensile properties of plastic films or sheets less than 1 mm thick, based upon the general principles given in ISO 527-1.
NOTE For sheets greater than 1 mm thick, the user is referred to ISO 527-2.
1.2 See ISO 527-1:2012, 1.2.
1.3 This document is not normally suitable for determining the tensile properties of
a) cellular materials, and
b) plastics reinforced by textile fibres.
1.4 See ISO 527-1:2012, 1.3.

Ämnesområden

Gummi- och plastprodukter (83.140) Film och ark (83.140.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 527-3:2018

Plast - Bestämning av draghållfasthet - Del 3: Provningsbetingelser för filmer och Skivor (ISO 527-3:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Plast, SIS/TK 156

Internationell titel: Plastics - Determination of tensile properties - Part 3: Test conditions for films and sheets (ISO 527-3:2018)

Artikelnummer: STD-80008758

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-12-19

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN ISO 527-3