Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3386-2

Flexibla cellmaterial - Bestämning av spänningsdeformationsegenskaper vid sammantryckning - Del 2: Högkonsistens material (ISO 3386-2:1997)

Status: Gällande

· Tillägg: SS-EN ISO 3386-2/A1:2010
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3386-2

Flexibla cellmaterial - Bestämning av spänningsdeformationsegenskaper vid sammantryckning - Del 2: Högkonsistens material (ISO 3386-2:1997)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 272 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 272 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 035,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Cellmaterial (83.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3386-2

Flexibla cellmaterial - Bestämning av spänningsdeformationsegenskaper vid sammantryckning - Del 2: Högkonsistens material (ISO 3386-2:1997)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 272 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 272 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 035,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Plast, SIS/TK 156

Internationell titel: Flexible cellular/polymeric materials - Determination of stress-strain characteristics in compression - Part 2: High-density materials (ISO 3386-2:1997)

Artikelnummer: STD-23101

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-06-26

Antal sidor: 8