Standard Svensk standard · SS-ISO 11533:2011

Järnmalm - Bestämning av halt kobolt - Flamatomär absorptionsspektrometrisk metod (ISO 11533:2009, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 11533:2011

Järnmalm - Bestämning av halt kobolt - Flamatomär absorptionsspektrometrisk metod (ISO 11533:2009, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies a flame atomic absorption spectrometric method for the determination of the mass fraction of cobalt in iron ores. This method is applicable to a mass-fraction range of 0,000 7 % to 0,06 % of cobalt in natural iron ores, iron ore concentrates and agglomerates, including sinter products.

Ämnesområden

Järnmalm (73.060.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 11533:2011

Järnmalm - Bestämning av halt kobolt - Flamatomär absorptionsspektrometrisk metod (ISO 11533:2009, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnmalm, SIS/TK 149

Internationell titel: Iron ores - Determination of cobalt - Flame atomic absorption spectrometric method (ISO 11533:2009, IDT)

Artikelnummer: STD-81616

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-09-12

Antal sidor: 24