Standard Svensk standard · SS-EN ISO 18295-1:2017

Kundkontaktcenter - Del 1: Krav för kundkontaktcenter (ISO 18295-1:2017)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 18295-1:2017

Kundkontaktcenter - Del 1: Krav för kundkontaktcenter (ISO 18295-1:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I detta dokument anges kraven för kundkontaktcenter (KKC). Dokumentet utgör ett ramverk för alla KKC
som strävar efter att förse uppdragsgivare och kunder med tjänster som kontinuerligt och proaktivt
möter eller överträffar deras behov.
Detta dokument gäller för både interna och externa KKC, oberoende av storlek, bransch och kanal (både
inkommande och utgående). I dokumentet specificeras nyckeltal (KPI) där så krävs.

Ämnesområden

Tjänster för konsumenter (03.080.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 18295-1:2017

Kundkontaktcenter - Del 1: Krav för kundkontaktcenter (ISO 18295-1:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Kundkontaktcenter, SIS/TK 503

Internationell titel: Customer contact centres - Part 1: Requirements for customer contact centres (ISO 18295-1:2017)

Artikelnummer: STD-8029325

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-11-01

Antal sidor: 28

Finns även på: SS-EN ISO 18295-1:2017

Ersätter: SS-EN 15838:2009