Standard Tekniska specifikationer · SIS-TS 54-2:2017

Bedömning av överensstämmelse - Uppdragsgivare som använder tjänster från kundkontaktcenter enligt SS-EN ISO 18295-2 - Certifieringsordning

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-TS 54-2:2017

Bedömning av överensstämmelse - Uppdragsgivare som använder tjänster från kundkontaktcenter enligt SS-EN ISO 18295-2 - Certifieringsordning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 700 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 120 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Certifieringsordningen anger krav på certifieringsorgan som ska certifiera uppdragsgivare som använder tjänster från kundkontaktcenter enligt SS-EN ISO 18295-2:2017, inklusive krav på utförande av revision.

För certifiering enligt SS-EN ISO 18295-2:2017 krävs att det kundkontaktcenter som är utförare av uppdraget är certifierad enligt SS-EN ISO 18295-1:2017.

Ämnesområden

Tjänster för konsumenter (03.080.30) Produkt- och företagscertifiering, försäkran om överenskommelse (03.120.20) Certifiering, ackreditering och revision (04.150)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-TS 54-2:2017

Bedömning av överensstämmelse - Uppdragsgivare som använder tjänster från kundkontaktcenter enligt SS-EN ISO 18295-2 - Certifieringsordning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 700 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 120 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Kundkontaktcenter, SIS/TK 503

Internationell titel: Conformity assessment - Clients using services of customer contact centres according to SS-EN ISO 18295-2 - Certification scheme

Artikelnummer: STD-80006205

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-08-22

Antal sidor: 16