Standard Tekniska specifikationer · SIS/TS 54-1:2021

Bedömning av överensstämmelse - Kundkontaktcenter enligt SS-EN ISO 18295-1 - Certifieringsordning

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS/TS 54-1:2021

Bedömning av överensstämmelse - Kundkontaktcenter enligt SS-EN ISO 18295-1 - Certifieringsordning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 700 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 120 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument specificerar krav för certifieringsorgan som utför revision och certifiering av kundkontaktcenters, KKC, uppfyllelse av kraven enligt SS-EN ISO 18295-1.

Ämnesområden

Tjänster för företag (03.080.20) Produkt- och företagscertifiering, försäkran om överenskommelse (03.120.20) Certifiering, ackreditering och revision (04.150)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS/TS 54-1:2021

Bedömning av överensstämmelse - Kundkontaktcenter enligt SS-EN ISO 18295-1 - Certifieringsordning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 700 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 120 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Kundkontaktcenter, SIS/TK 503

Internationell titel: Conformity assessment - contact centres according to SS-EN ISO 18295-1 - Certification scheme

Artikelnummer: STD-80031451

Utgåva: 2

Fastställd: 2021-10-01

Antal sidor: 12

Ersätter: SIS-TS 54-1:2017