Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Bedömning av överensstämmelse - Krav på organ som certifierar produkter, processer och tjänster (ISO/IEC 17065:2012)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Bedömning av överensstämmelse - Krav på organ som certifierar produkter, processer och tjänster (ISO/IEC 17065:2012)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
1.1 This International Standard contains principles and requirements for the competence, consistency and impartiality of the certification of products (including services; see clause 3.3 of ISO/IEC 17000) and processes and for the bodies providing those activities. Certification bodies operating to this International Standard need not offer all types of product, service or process certification.
1.2 Certification of products, services and processes is a third party conformity assessment activity (see clause 5.5 of ISO/IEC 17000:2004). Bodies performing this activity are therefore third party conformity assessment bodies, (named in this standard "certification body/bodies").
Note 1 A certification body can be non-governmental or governmental (with or without regulatory authority).
Note 2 This International Standard can be used as a criteria document for accreditation or peer assessment or other assessment processes.

Ämnesområden

Produkt- och företagscertifiering, försäkran om överenskommelse (03.120.20) Certifiering, ackreditering och revision (04.150)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Bedömning av överensstämmelse - Krav på organ som certifierar produkter, processer och tjänster (ISO/IEC 17065:2012)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bedömning av överensstämmelse, SIS/TK 316

Internationell titel: Conformity assessment - Requirements for bodies certifying products, processes and services (ISO/IEC 17065:2012)

Artikelnummer: STD-87540

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-09-24

Antal sidor: 44

Ersätter: SS-EN 45011