Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 17025:2005

Allmänna kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier (ISO/IEC 17025:2005)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO/IEC 17025:2018 Korrigeras av: SS-EN ISO/IEC 17025:2005/AC:2007
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 17025:2005

Allmänna kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier (ISO/IEC 17025:2005)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

1.1 Standarden specificerar allmänna kompetenskrav för provning och/eller kalibrering, inklusive provtagning. Den omfattar provning och kalibrering utförd enligt standardmetoder, icke-standardmetoder och metoder framtagna av laboratoriet.

1.2 Standarden är tillämpbar på alla organisationer som utför provning och/eller kalibrering. Dessa kan vara första-, andra- eller tredjepartslaboratorier eller laboratorier där provning och/eller kalibrering utgör del i kontroll- eller produktcertifiering. Denna standard är tillämpbar på alla laboratorier oberoende av antalet anställda eller omfattningen av de provnings- och kalibreringsaktiviteter som utförs. När ett laboratorium inte åtar sig en eller flera av de verksamheter som omfattas av denna standard, såsom provtagning och framtagning/utveckling av nya metoder, är motsvarande avsnitt inte tillämpliga.

1.3 Anmärkningarna är till för att ge förklaringar till texten samt exempel och vägledning. De innehåller inte krav och de är inte en del av denna standard.

1.4 Standarden är till för att användas av laboratorier vid utveckling av deras ledningssystem för kvalitet samt administrativa och tekniska system som styr deras verksamhet. Laboratoriers kunder, föreskrivande myndigheter och ackrediteringsorgan kan också använda denna standard för att bekräfta och erkänna kompetensen hos laboratorier. Denna standard är inte avsedd som grund för certifiering av laboratorier. 

ANM. 1 Termen ”ledningssystem” i denna standard avser de kvalitets-, administrativa och tekniska system som styr laboratoriets verksamhet. 

ANM. 2 Certifiering av ett ledningssystem kallas i vissa fall ”registration”.
1.5 Uppfyllande av myndighetskrav och säkerhetskrav avseende laboratorieverksamhet omfattas inte av denna standard.

Omfattning
1.1 Denna standard specificerar allmänna kompetenskrav för provning och/eller kalibrering, inklusive prov-tagning. Den omfattar provning och kalibrering utförd enligt standardmetoder, icke-standardmetoder och metoder framtagna av laboratoriet.
1.2 Denna standard är tillämpbar på alla organisationer som utför provning och/eller kalibrering. Dessa kan vara första-, andra- eller tredjepartslaboratorier eller laboratorier där provning och/eller kalibrering utgör del i kontroll- eller produktcertifiering.
Denna standard är tillämpbar på alla laboratorier oberoende av antalet anställda eller omfattningen av de provnings- och kalibreringsaktiviteter som utförs. När ett laboratorium inte åtar sig en eller flera av de verksamheter som omfattas av denna standard, såsom provtagning och framtagning/utveckling av nya metoder, är motsvarande avsnitt inte tillämpliga. 1.3 Anmärkningarna är till för att ge förklaringar till texten samt exempel och vägledning. De innehåller inte krav och de är inte en del av denna standard. 1.4 Denna standard är till för att användas av laboratorier vid utveckling av deras ledningssystem för kvalitet samt administrativa och tekniska system som styr deras verksamhet. Laboratoriers kunder, föreskrivande myndigheter och ackrediteringsorgan kan också använda denna standard för att bekräfta och erkänna kompetensen hos laboratorier. Denna standard är inte avsedd som grund för certifiering av laboratorier.
ANM. 1 Termen ”ledningssystem” i denna standard avser de kvalitets-, administrativa och tekniska system som styr laboratoriets verksamhet.
ANM. 2 Certifiering av ett ledningssystem kallas i vissa fall ”registration”.
1.5 Uppfyllande av myndighetskrav och säkerhetskrav avseende laboratorieverksamhet omfattas inte av denna standard.

Ämnesområden

Produkt- och företagscertifiering, försäkran om överenskommelse (03.120.20) Ledningssystem för kvalitet (04.080) Ledningssystem för miljö (04.100) Certifiering, ackreditering och revision (04.150) Provningsbetingelser Allmänt (19.020)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 17025:2005

Allmänna kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier (ISO/IEC 17025:2005)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Bedömning av överensstämmelse, SIS/TK 316

Internationell titel: General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (ISO/IEC 17025:2005)

Artikelnummer: STD-40156

Utgåva: 2

Fastställd: 2005-07-19

Antal sidor: 67

Ersätter: SS-EN ISO/IEC 17025

Ersätts av: SS-EN ISO/IEC 17025:2018