Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 17021-2:2019

Bedömning av överensstämmelse - Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem - Del 2: Kompetenskrav för revision och certifiering av miljöledningssystem (ISO/IEC 17021-2:2016)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 17021-2:2019

Bedömning av överensstämmelse - Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem - Del 2: Kompetenskrav för revision och certifiering av miljöledningssystem (ISO/IEC 17021-2:2016)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies additional competence requirements for personnel involved in the audit and certification process for environmental management systems (EMS) and complements the existing requirements of ISO/IEC 17021-1.

Ämnesområden

Produkt- och företagscertifiering, försäkran om överenskommelse (03.120.20) Ledningssystem för miljö (04.100) Certifiering, ackreditering och revision (04.150)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 17021-2:2019

Bedömning av överensstämmelse - Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem - Del 2: Kompetenskrav för revision och certifiering av miljöledningssystem (ISO/IEC 17021-2:2016)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bedömning av överensstämmelse, SIS/TK 316

Internationell titel: Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 2: Competence requirements for auditing and certification of environmental management systems (ISO/IEC 17021-2:2016)

Artikelnummer: STD-80009465

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-01-28

Antal sidor: 28

Ersätter: SIS-ISO/IEC TS 17021-2:2012 , SS-ISO/IEC 17021-2:2017