Standard Tekniska specifikationer · SIS-TS 51:2015

Bedömning av överensstämmelse - Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende enligt SS 872500:2015 - Certifieringsordning

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-TS 51:2015

Bedömning av överensstämmelse - Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende enligt SS 872500:2015 - Certifieringsordning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 700 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 120 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Certifieringsordningen definierar kraven för certifieringsorgan som ska certifiera privata, ideella och kommu-nala äldreboenden, och hemtjänst enligt SS 872500:2015 så att certifieringsorganen utför revisionen på ett likvärdigt och opartiskt sätt och därigenom ger en likvärdighet för alla utförare. Tjänstekraven i SS 872500:2015, Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende, ingår inte i detta dokument.

Ämnesområden

Produkt- och företagscertifiering, försäkran om överenskommelse (03.120.20) Certifiering, ackreditering och revision (04.150) Medicin allmänt (11.020)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-TS 51:2015

Bedömning av överensstämmelse - Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende enligt SS 872500:2015 - Certifieringsordning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 700 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 120 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Kvalitet i särskilt boende och hemtjänst, SIS/TK 617/AG 03

Internationell titel: Conformity assessment - Quality of care, service, nursing and rehabilitation for elderly people with extensive needs in ordinary and residential care facilities according to SS 872500:2015 - Certification scheme

Artikelnummer: STD-8014514

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-06-10

Antal sidor: 12