Standard Svensk standard · SS-EN ISO 50001:2011

Energiledningssystem - Krav med vägledning för användning (ISO 50001:2011)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 50001:2018
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 50001:2011

Energiledningssystem - Krav med vägledning för användning (ISO 50001:2011)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna internationella standard specificerar krav för upprättande, införande, underhåll och förbättring av ett energiledningssystem. Systemets syfte är att hjälpa en organisation att tillämpa ett systematiskt angrepps-sätt för ständig förbättring av sin energiprestanda, innefattande energieffektivitet, energianvändning och energikonsumtion. Denna internationella standard specificerar krav tillämpbara på energianvändning och energikonsumtion, innefattande mätning, dokumentation och rapportering, konstruktion och utformning, samt rutiner vid upphandling av utrustning, system, processer och personal som bidrar till energiprestandan. Denna internationella standard gäller för alla faktorer som påverkar energiprestanda och som organisationen kan övervaka och påverka. Standarden i sig anger inte några energirelaterade nyckeltal. Denna internationella standard för energiledningssystem har utformats för kunna användas oberoende, men tillämpningen kan samordnas eller integreras med ledningssystem som även omfattar andra områden. Denna internationella standard är tillämpbar för varje organisation som vill säkerställa att verksamheten följer den uttalade energipolicyn och som vill visa för andra att den efterföljs. Detta kan bekräftas genom egen utvärdering och själv deklarera överensstämmelse med kraven eller genom att låta en utomstående organisation certifiera energiledningssystemet. Denna internationella standard ger också, i Bilaga A, vägledning för användning.

Ämnesområden

Ledningssystem (03.100.70) Energiledningssystem (04.010) Ledningssystem för miljö (04.100) Energieffektivisering. Energibesparing: allmänt (27.015)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 50001:2011

Energiledningssystem - Krav med vägledning för användning (ISO 50001:2011)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Ledningssystem

Internationell titel: Energy management systems - Requirements with guidance for use (ISO 50001:2011)

Artikelnummer: STD-82083

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-11-10

Antal sidor: 68

Ersätter: SS-EN 16001:2009

Ersätts av: SS-EN ISO 50001:2018