Standard Svensk standard · SS-EN 736-3:2008

Ventiler - Terminologi - Del 3: Definition av termer

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 736-3:2008

Ventiler - Terminologi - Del 3: Definition av termer
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard definierar termerna och deras definitioner (eller källan om de definierats i andra Europastandarder) som används för flera typer av ventiler eller inom flera tillämpningsområden. Dessa termer berör tryck och temperaturer, mått, konstruktion, flödesregleringsegenskaper och provningen av ventiler.
Termerna och definitionerna i denna Europastandard kan även gälla andra produkter än ventiler, och i sådant fall är det nödvändigt att tillämpa dessa definitioner på ett jämförbart sätt.
Denna Europastandard omfattar termer som är gemensamma för fler än en ventiltyp.
Termerna och definitionerna som är specifika för en ventiltyp, eller en tillämpning, återfinns i relevant produktstandard eller standard om lämplighet för syfte.

Ämnesområden

Fluidsystem och komponenter (01.040.23) Ventiler Allmänt (23.060.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 736-3:2008

Ventiler - Terminologi - Del 3: Definition av termer
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Rörledningsprodukter och ventiler, SIS/TK 118

Internationell titel: Valves - Terminology - Part 3: Definition of terms

Artikelnummer: STD-80021014

Utgåva: 2

Fastställd: 2008-02-08

Antal sidor: 16

Finns även på: SS-EN 736-3:2008

Ersätter: SS-EN 736-3 , SS-EN 736-3/A1