Standard Svensk standard · SS 367615

Gasflaskor - Ventilutlopp och kopplingar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 367615

Gasflaskor - Ventilutlopp och kopplingar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Standarden omfattar ventilutlopp och kopplingar för gasflaskventiler avsedda för medicinska och industriella gaser. Bilaga A förtecknar de gaser som ventilerna är avsedda för. Denna standard anger endast dimensioner för ventilutloppen med tillhörande kopplingar.
Gasflaskventilerna är avsedda för flaskor med max. 150 liters volym och med tryck < 250 bar.

Ämnesområden

Tryckkärl (23.020.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 367615

Gasflaskor - Ventilutlopp och kopplingar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Gasflaskor, SIS/TK 296

Internationell titel: Gas cylinders - Valve outlets and couplings

Artikelnummer: STD-31530

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-11-23

Antal sidor: 15

Ersätter: SS 3640