Standard Svensk standard · SS-EN 1440:2016+A2:2020

Utrustning och tillbehör för gasol (LPG) - Traditionella svetsade och lödda återfyllningsbara gasflaskor av stål för gasol (LPG) - Återkommande kontroll

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1440:2016+A2:2020

Utrustning och tillbehör för gasol (LPG) - Traditionella svetsade och lödda återfyllningsbara gasflaskor av stål för gasol (LPG) - Återkommande kontroll
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard specificerar förfaranden för den återkommande kontrollen och provningen
av transportabla återfyllningsbara gasflaskor för gasol med en vattenvolym från 0,5 l till och med
150 l.
Denna Europastandard är tillämplig på svetsade och hårdlödda gasflaskor för gasol av stål med en
specificerad minsta väggtjocklek utformade i enlighet med EN 1442, EN 12807, EN 13322-1, eller
motsvarande standard (t.ex. nationella regler).
Denna Europastandard är avsedd att tillämpas på gasflaskor som överensstämmer med RID/ADR
(inklusive pi-märkta gasflaskor) och även på befintliga populationer av gasflaskor som inte är
konstruerade i överensstämmelse med RID/ADR.
Anm. Kraven i RID/ADR har företräde framför kraven i denna standard när det gäller gasflaskor som
uppfyller den föreskriften, inklusive pi-märkta gasflaskor.
Denna Europastandard gäller inte cylindrar som är permanent installerade i fordon.

Ämnesområden

Tryckkärl (23.020.30) Gasflaskor (23.020.35) Energi- och värmeöverföring Allmänt (27.010)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1440:2016+A2:2020

Utrustning och tillbehör för gasol (LPG) - Traditionella svetsade och lödda återfyllningsbara gasflaskor av stål för gasol (LPG) - Återkommande kontroll
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Gasflaskor, SIS/TK 296

Internationell titel: LPG equipment and accessories - Transportable refillable traditional welded and brazed steel Liquefied Petroleum Gas (LPG) cylinders - Periodic inspection

Artikelnummer: STD-80032571

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-05-05

Antal sidor: 32

Finns även på: SS-EN 1440:2016+A2:2020

Ersätter: SS-EN 1440:2016+A1:2018