Standard Svensk standard · SS-EN 1968

Gasflaskor - Återkommande kontroll och provning av sömlösa gasflaskor av stål

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1968

Gasflaskor - Återkommande kontroll och provning av sömlösa gasflaskor av stål
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard anger krav för återkommande kontroll och provning av sömlösa gasflaskor av stål (enstaka eller ingående i paket), avsedda för komprimerade eller kondenserade gaser under tryck och med en vattenvolym från 0,5 l upp till 150 l. ANM. I tillämpliga delar kan denna standard också tillämpas på flaskor med lägre vattenvolym än 0,5 l och på storflaskor med upp till 3 000 l vattenvolym. Denna standard anger kraven för den återkommande kontroll och provning som ska fastställa om en gas-flaska är lämplig för att återinsättas i drift för ytterligare en tidsperiod. Den fastlägger också en procedur för att kvalificera existerande gasflaskor för fri rörelse mellan EU:s medlemsstater (se bilaga A). Denna standard gäller inte för återkommande kontroll och provning av acetylenflaskor eller kompositgasflas-kor (hellindade eller delvis lindade) av stål.

Ämnesområden

Gasflaskor (23.020.35)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1968

Gasflaskor - Återkommande kontroll och provning av sömlösa gasflaskor av stål
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Gasflaskor, SIS/TK 296

Internationell titel: Transportable gas cylinders - Periodic inspection and testing of seamless steel gas cylinders

Artikelnummer: STD-100706

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-03-08

Antal sidor: 56

Finns även på: SS-EN 1968