Standard Svensk standard · SS-EN ISO 18119:2018+A1:2022

Gasflaskor - Sömlösa gasflaskor och storflaskor av stål, olegerat och legerat aluminium - Återkommande kontroll och provning

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 18119:2018+A1:2022

Gasflaskor - Sömlösa gasflaskor och storflaskor av stål, olegerat och legerat aluminium - Återkommande kontroll och provning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 416 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 416 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 265,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument anger kraven för återkommande kontroll och provning för att verifiera skicket hos
gasflaskor och storflaskor som ska återtas i bruk för ytterligare en tidsperiod.
Detta dokument gäller för sömlösa transporterbara gasflaskor av stål och legerat aluminium
(enstaka eller som en del av en uppsättning) som är avsedda för trycksatta komprimerade och
kondenserade gaser, med vattenvolym från 0,5 l upp till 150 l och för sömlösa transporterbara
gasflaskor av stål och legerat aluminium (enstaka eller som en del av en uppsättning) som är
avsedda för trycksatta komprimerade och kondenserade gaser, med vattenvolym större än 150 l.
Det gäller också, i tillämpliga delar, för gasflaskor med mindre vattenvolym än 0,5 l.
Detta dokument gäller inte för återkommande kontroll och underhåll av acetylenflaskor eller för
återkommande kontroll och provning av kompositgasflaskor.
Anm. Om inte annat anges som ett undantag avser ordet ”gasflaska” i detta dokument både gasflaskor
och storflaskor.

Ämnesområden

Gasflaskor (23.020.35)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 18119:2018+A1:2022

Gasflaskor - Sömlösa gasflaskor och storflaskor av stål, olegerat och legerat aluminium - Återkommande kontroll och provning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 416 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 416 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 265,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gasflaskor, SIS/TK 296

Internationell titel: Gas cylinders - Seamless steel and seamless aluminium-alloy gas cylinders and tubes - Periodic inspection and testing

Artikelnummer: STD-80039673

Utgåva: 1

Fastställd: 2022-12-02

Antal sidor: 68

Tillägg till: SS-EN ISO 18119:2018 , SS-EN ISO 18119:2018