Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14456:2016/A1:2019

Gasflaskor - Gasegenskaper och tillhörande klassificeringskoder - Tillägg 1 (ISO 14456:2015/DAM 1:2019)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 14456:2024
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14456:2016/A1:2019

Gasflaskor - Gasegenskaper och tillhörande klassificeringskoder - Tillägg 1 (ISO 14456:2015/DAM 1:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard gives a list of FTSC (fire potential, i.e. “oxidizing potential and flammability”, toxicity, state of the gas, and corrosiveness) codes determined according to the relevant properties of gases and of some liquids that are transported under pressure.
It does not cover gas material compatibility which is covered by ISO 11114 (all parts).

Ämnesområden

Tryckkärl (23.020.30) Gasflaskor (23.020.35)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14456:2016/A1:2019

Gasflaskor - Gasegenskaper och tillhörande klassificeringskoder - Tillägg 1 (ISO 14456:2015/DAM 1:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gasflaskor, SIS/TK 296

Internationell titel: Gas cylinders - Gas properties and associated classification (FTSC) codes - Amendment 1 (ISO 14456:2015/Amd 1:2019)

Artikelnummer: STD-80012856

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-07-15

Antal sidor: 16

Tillägg till: SS-EN ISO 14456:2016

Ersätts av: SS-EN ISO 14456:2024