Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10460:2018

Gasflaskor - Svetsade gasflaskor av aluminiumlegeringar, kolstål och rostfritt stål - Återkommande kontroll och provning (ISO 10460:2018, Rättad version 2019-04)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10460:2018

Gasflaskor - Svetsade gasflaskor av aluminiumlegeringar, kolstål och rostfritt stål - Återkommande kontroll och provning (ISO 10460:2018, Rättad version 2019-04)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument specificerar kraven rörande återkommande kontroll och provning av svetsade gasflaskor av aluminiumlegering, kolstål och rostfritt stål, med vattenvolym från 0,5 l till 150 l, avsedda för användning med komprimerade och kondenserade gaser under tryck, samt rörande verifiering av sådana gasflaskors skick för vidare drift.
Det gäller också, i tillämpliga delar, för gasflaskor med mindre vattenvolym än 0,5 l och större än 150 l men mindre än 450 l.
Detta dokument gäller inte för återkommande kontroll och provning av acetylenflaskor eller kompositgasflaskor (hellindade eller delvis lindade) av aluminiumlegering.
Det är främst avsett för användning med gasflaskor innehållande industrigaser andra än gasol (LPG). Detta dokument kan också vara tillämpligt för gasol. Krav rörande gasoltillämpningar (LPG) ges också i ISO 10464.

Ämnesområden

Tryckkärl (23.020.30) Gasflaskor (23.020.35)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10460:2018

Gasflaskor - Svetsade gasflaskor av aluminiumlegeringar, kolstål och rostfritt stål - Återkommande kontroll och provning (ISO 10460:2018, Rättad version 2019-04)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Gasflaskor, SIS/TK 296

Internationell titel: Gas cylinders - Welded aluminium-alloy, carbon and stainless steel gas cylinders - Periodic inspection and testing (ISO 10460:2018, Corrected version 2019-04)

Artikelnummer: STD-80024863

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-10-30

Antal sidor: 32

Finns även på: SS-EN ISO 10460:2018

Ersätter: SS-EN 1803 , SS-ISO 10460:2005