Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4037-4:2021

Strålskydd - Röntgen- och gamma referensstrålning för kalibrering av dosimetrar och dosratmätare och för bestämning av deras känslighet som funktion av fotonenergin. - Del 4: Kalibrering av omgivnings- och persondosimeterar för låga fotonenergier (ISO 4037-4:2019)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4037-4:2021

Strålskydd - Röntgen- och gamma referensstrålning för kalibrering av dosimetrar och dosratmätare och för bestämning av deras känslighet som funktion av fotonenergin. - Del 4: Kalibrering av omgivnings- och persondosimeterar för låga fotonenergier (ISO 4037-4:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document gives guidelines on additional aspects of the characterization of low energy photon radiations and on the procedures for calibration and determination of the response of area and personal dose(rate)meters as a function of photon energy and angle of incidence. This document concentrates on the accurate determination of conversion coefficients from air kerma to Hp(10), H*(10), Hp(3) and H'(3) and for the spectra of low energy photon radiations. As an alternative to the use of conversion coefficients the direct calibration in terms of these quantities by means of appropriate reference instruments is described.

Ämnesområden

Strålningsmätning (17.240) Energi- och värmeöverföring Allmänt (27.010)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4037-4:2021

Strålskydd - Röntgen- och gamma referensstrålning för kalibrering av dosimetrar och dosratmätare och för bestämning av deras känslighet som funktion av fotonenergin. - Del 4: Kalibrering av omgivnings- och persondosimeterar för låga fotonenergier (ISO 4037-4:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kärnenergi, SIS/TK 405

Internationell titel: Radiological protection - X and gamma reference radiation for calibrating dosemeters and doserate meters and for determining their response as a function of photon energy - Part 4: Calibration of area and personal dosemeters in low energy X reference radiation fields (ISO 4037-4:2019)

Artikelnummer: STD-80027787

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-02-19

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-ISO 4037-4:2019