Standard Svensk standard · SS 4364000:2017

Elinstallationsreglerna. Elinstallationer för lågspänning - Utförande av elinstallationer för lågspänning

Status: Upphävd

· Korrigeras av: SS 4364000 R1
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 4364000:2017

Elinstallationsreglerna. Elinstallationer för lågspänning - Utförande av elinstallationer för lågspänning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 949 SEK
standard ikon pdf

PDF

Det här är Elinstallationsreglerna

Elinstallationsreglerna berör elinstallationer för lågspänning och bygger dels på de krav som anges i Elsäkerhetsverkets föreskrifter för elinstallationer, dels på internationella standarder inom området. Den här tredje utgåvan innehåller flera nyheter samt rättelser som i tidigare utgåvor har betecknats med R1. I förra utgåvan av Elinstallationsreglerna inarbetades standarderna SS 4364661 och SS 4364753. I denna utgåva har även standard SS 427 10 02 Elinstallationer i byggnader – Medicinska utrymmen inarbetats.

Fördelar med att använda Elinstallationsreglerna

Elinstallationsreglerna ger dig goda förutsättningar att kunna följa såväl aktuell svensk lagstiftning inom elsäkerhet som internationella överenskommelser. Standarden spänner över ett stort användningsområde och beskriver regler för projektering, montering och kontroll av elinstallationer, t.ex. i:

  • bostäder
  • offentliga och kommersiella utrymmen
  • utrymmen inom industri och jordbruk
  • uppställnings-, bygg- och rivningsplatser
  • utomhusbelysning
  • medicinska utrymmen

Nyheter i den tredje utgåvan

Avsnittet om skyddsutjämning har förenklats, användningsområdet för jordfelsbrytare har utökats och möjlighet att använda ljusbågsdetektorer har införts. Dessutom har avsnittet för medicinska utrymmen inarbetats och uppdaterats, och nya avsnitt om säkerhetssystem samt laddning av elfordon har tillkommit.

Omfattning
Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 har kommit i en ny utgåva. I denna den tredje utgåvan har skyddsutjämningen förenklats och jordfelsbrytare fått en utökad användning. Möjligheten att använda ljusbågsdetektorer införs. Nya avsnitt beskriver medicinska utrymmen och installationer för säkerhetssystem och laddning av elfordon. Stora ändringar har gjorts i avsnitten om solcellsinstallationer och om val och montering av överspänningsskydd.

Ämnesområden

Allmänt Elektroteknik (29.020) Elinstallatörer El (29.021) Elinstallationer (91.140.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 4364000:2017

Elinstallationsreglerna. Elinstallationer för lågspänning - Utförande av elinstallationer för lågspänning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 949 SEK
standard ikon pdf

PDF

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SEK SVENSK ELSTANDARD

Internationell titel: Low-voltage electrical installations - Rules for design and erection of electrical installations

Artikelnummer: STD-3337494

Utgåva: 3

Fastställd: 2017-05-09

Antal sidor: 531

Ersätter: SS 4371002 , SS 4364000 + R1 , SS 4364000 R 1 , SS 4364000 T 1 , SS 4371002 T 1

Parallell utgåva: SS 436 40 00, utg 4:2023