Standard Svensk standard · SS-EN 12316-2:2013

Flexibla tätskikt - Bestämning av fläkningshållfast i fogar - Del 2: Plast- och gummibaserade tätskikt för tak

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12316-2:2013

Flexibla tätskikt - Bestämning av fläkningshållfast i fogar - Del 2: Plast- och gummibaserade tätskikt för tak
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a method for determining the resistance to peeling of joints between two adjacent sheets of the same plastic or rubber sheets for waterproofing.
This test method will be used mainly for testing the joints in mechanically fastened plastic or rubber sheets for waterproofing.
The peel strength characterises the optimum joint strength which can be reached for a membrane and a joint technique under laboratory conditions. On roofs the joint strength could be clearly reduced due to the non-optimal conditions (e.g. pressure, temperature, humidity, pollution, workmanship). The requirement for the joint technique at the site is to ensure a permanently tight joint.

Ämnesområden

Bindemedel, fogprodukter (91.100.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12316-2:2013

Flexibla tätskikt - Bestämning av fläkningshållfast i fogar - Del 2: Plast- och gummibaserade tätskikt för tak
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Tätskikt för låglutande tak och broar, SIS/TK 193/AG 02

Internationell titel: Flexible sheets for waterproofing - Determination of peel resistance of joints - Part 2: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing

Artikelnummer: STD-98343

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-06-10

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 12316-2