Standard Svensk standard · SS-EN 1443:2019

Skorstenar - Allmänna krav

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1443:2019

Skorstenar - Allmänna krav
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument specificerar krav och grundläggande prestandakrav för skorstenar, insatsrör,
förbindelsekanaler, komponenter och tillbehör som används för att avleda förbränningsprodukter från
eldstäder till utomhusluften. Detta dokument ska användas som referens för alla produktstandarder i
CEN/TC 166.
Detta dokument specificerar skorstenar, insatsrör, förbindelsekanaler, anslutningar och tillbehör
beständiga mot soteld för eldstäder som bränner fasta, flytande och gasformiga bränslen samt skorstenar,
insatsrör, förbindelsekanaler, komponenter och tillbehör som inte är beständiga mot soteld för eldstäder
som endast bränner flytande och gasformiga bränslen. Dessutom specificerar det soteldssäkra tillbehör
för eldstäder som bränner fasta, flytande och gasformiga bränslen.
ANM. 1 Detta betyder att skorstenar, insatsrör, förbindelsekanaler och komponenter som inte är beständiga mot
soteld och tillbehör som inte är beständiga mot soteld eller inte är soteldssäkra inte är lämpliga för eldstäder som
bränner fast bränsle.
Detta dokument identifierar också minimikrav för märkning, instruktioner och produktinformation och
ger riktlinjer för bedömning och intyg om fortlöpande kontroll av prestanda (AVCP).
Detta dokument gäller inte för fristående skorstenar och komponentskorstenar som består av
komponenter som inte är CE-märkta.
ANM. 2 Detta dokument kan användas som underlag vid specifikationer av produkter som täcks av en europeisk
teknisk bedömning.
ANM. 3 Alla produktstandarder som är utarbetade av den tekniska kommittén CEN/TC 166 bygger på mandatet
M/105.

Ämnesområden

Skorstenar, schakt, kanaler (91.060.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1443:2019

Skorstenar - Allmänna krav
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Skorstenar, SIS/TK 199

Internationell titel: Chimneys - General requirements

Artikelnummer: STD-80022570

Utgåva: 3

Fastställd: 2019-05-02

Antal sidor: 52

Finns även på: SS-EN 1443:2019

Ersätter: SS-EN 1443 , SS-EN 1443