Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 16798-2:2023

Byggnaders energiprestanda - Part 2: Parametrar för luftkvalitet, termiskt klimat, belysning och akustik i inomhusmiljö och för beräkning och bedömning av byggnaders energiprestanda - Modul M1-6 - Teknisk rapport - Tolkning av krav i EN 16798-1

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 16798-2:2023

Byggnaders energiprestanda - Part 2: Parametrar för luftkvalitet, termiskt klimat, belysning och akustik i inomhusmiljö och för beräkning och bedömning av byggnaders energiprestanda - Modul M1-6 - Teknisk rapport - Tolkning av krav i EN 16798-1
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 649 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 649 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 638,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document deals with the indoor environmental parameters for thermal environment, indoor air quality, lighting and acoustic. The document explains how to use EN 16798-1 for specifying indoor environmental input parameters for building system design and energy performance calculations. The document specifies methods for long term evaluation of the indoor environment obtained as a result of calculations or measurements. The document specifies criteria for measurements which can be used if required to measure compliance by inspection. The Document identifies parameters to be used by monitoring and displaying the indoor environment in existing buildings. This document is applicable where the criteria for indoor environment are set by human occupancy and where the production or process does not have a major impact on indoor environment. The document explains how different categories of criteria for the indoor environment can be used.

Ämnesområden

Värmeisolering (91.120.10) Bygginstallationer Allmänt (91.140.01)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 16798-2:2023

Byggnaders energiprestanda - Part 2: Parametrar för luftkvalitet, termiskt klimat, belysning och akustik i inomhusmiljö och för beräkning och bedömning av byggnaders energiprestanda - Modul M1-6 - Teknisk rapport - Tolkning av krav i EN 16798-1
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 649 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 649 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 638,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ventilation, SIS/TK 170/AG 03

Internationell titel: Energy performance of buildings - Ventilation for buildings - Part 2: Interpretation of the requirements in EN 16798-1 - Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics (Module M1-6)

Artikelnummer: STD-80041479

Utgåva: 1

Fastställd: 2023-03-02

Antal sidor: 96