Standard Svensk standard · SS 7750-1:2022

Vägutrustning - Tillfälliga trafikanordningar för gång- och cykeltrafik - Del 1: Tillfälliga skyddsanordningar av typen räcken och staket

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 7750-1:2022

Vägutrustning - Tillfälliga trafikanordningar för gång- och cykeltrafik - Del 1: Tillfälliga skyddsanordningar av typen räcken och staket
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I detta dokument anges krav och rekommendationer för tillfälliga skyddsanordningar av typen räcken och staket för oskyddade trafikanter (gångtrafikanter, cyklister, trafikanter på elcyklar) i samband med väg- och byggarbeten.
Dokumentet omfattar inte:
‒ permanenta installationer,
‒ tillfälliga skyddsanordningar för övrig fordonstrafik, eller
‒ avstängningsanordningar i samband med event och liknande.

Ämnesområden

Vägutrustning och väginstallationer (93.080.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 7750-1:2022

Vägutrustning - Tillfälliga trafikanordningar för gång- och cykeltrafik - Del 1: Tillfälliga skyddsanordningar av typen räcken och staket
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Trafikanordningar för oskyddade trafikanter, SIS/TK 248/AG 20

Internationell titel: Road equipment - Temporary traffic control devices for pedestrian and bicycle traffic - Part 1: Temporary safety barriers and fences

Artikelnummer: STD-80036754

Utgåva: 1

Fastställd: 2022-07-18

Antal sidor: 40