Nyhet · 2020-01-15

Säkra affärer – för både inköpare och leverantörer

Stora projekt kan innebära stora risker. "Vi behöver säkerställa att vi får en leverans som stämmer med vårt behov, samtidigt ska det vara bra för leverantören. Då blir det win-win", menar Erik de la Motte, Head of Financial Supply Chain på Kraftringen. Han ser behov av en standard som ger konkret vägledning.

Text: Susanne Rydell
Foto: Peter Westrup

Kraftringen är ett energibolag som satsar på 100 procent fossilfri energi. Bolagets nyaste produktionsanläggning i Skåne producerar el och fjärrvärme till bostäder i bland annat Eslöv, Lomma och Lund. Anläggningen drivs enbart på biobränsle.

Energibranschen är investeringstung. Förutom nya anläggningar som drivs på biobränsle kan det handla om allt från vindkraftverk till byggande av elnät. De stora investeringarna, och behovet av långsiktiga avtal, är också bakgrunden till Erik de la Mottes engagemang för en ny standard.
– Om vi skriver ett avtal med en leverantör på tre år vill vi inte att leverantören plötsligt inte kan leverera efter ett år. Då måste vi göra om hela upphandlingen.

Behov av en vägledning

Erik de la Motte beskriver vad som behövs med hjälp av en liknelse:
– Frågan är hur vi kan få till en handskakning med en leverantör som ger en tydlig försäkran om att vi får det vi behöver – samtidigt som det är en bra affär för leverantören.
I dag bygger den ekonomiska bedömningen ofta på vad ett kreditvärderingsinstitut ger för betyg.
– Men ett kreditvärderingsinstitut bedömer egentligen risken för om ett företag fallerar inom 12 månader. Det säger ingenting om huruvida företag är livskraftiga inom tre eller fem år, säger Erik de la Motte.

– Allt kan hända, och vi är mer beroende av leverantören än tvärtom. Om leverantören lägger ner måste vi ändå fortsätta vårt arbete, men i komplexa byggprojekt finns inga andra leverantörer som bara sitter och väntar och kan hoppa in istället, säger han.

Undvika fallgropar

Kraftringen är ett kommunalägt bolag och lyder i vissa delar av sin verksamhet under LOU, lagen om offentlig upphandling. Andra delar omfattas inte eftersom det är en konkurrensutsatt marknad. Erik de la Motte tror att en ny standard kan vara till hjälp både i offentlig och privat upphandling. Han hoppas att den kan bli ett stöd för att undvika vanliga fallgropar.
– Jag skulle vilja se mer fokus på problemlösning och diskussion om vilka delar vi kan vinna på att göra gemensamt, istället för att fokusera på förhandlingar där man jagar pris ner till den sista skruven och muttern, säger han.

Risken för skambud och upphandlingar som går i stöpet när leverantören inte kan leverera är annars påtaglig, enligt Erik de la Motte.

Han är medlem i den nya kommitté som ska ta fram en standard för säkra affärer. Hur innehållet ska formuleras är för tidigt att slå fast, men han betonar att han hoppas att den nya kommittén också får en bra representation från leverantörssidan.
– Det finns ekonomiska vinster för båda parter om vi kan skapa säkra affärer som gör det möjligt för leverantörer att vara flexibla inom ramen för våra behov.


”Det finns ekonomiska vinster för båda parter”

Erik de la Motte
Head of Finiancial Supply Chain på Kraftringen Energi AB som ägs av kommunerna i Lund, Eslöv, Hörby och Lomma

Eriks tre råd vid upphandling

  • Tänk kvalitet, snarare än att fokusera på lägsta kostnad.

  • Våga tacka nej och börja om, istället för att ”bara” acceptera det man kan få, om det inte möter behovet.

  • Uteslut redan från början de leverantörer som tidigare inte skött sig.

SIS/TK 618, Säkra affärer

I höstas startade en SIS en kommitté för att ta fram en standard för säkra affärer som ska ge vägledning i att identifiera säkra leverantörer. Vill du veta mer eller delta i arbetet?