Nyhet · 2022-10-05

Snart ändrar Maskinförordningen spelreglerna

Många harmoniserade standarder behöver ses över när Maskinförordningen ersätter Maskindirektivet. Deltagarna i SIS standardisering har ett bra tillfälle att ta reda på hur det påverkar den egna verksamheten den 23 november. Anmäl dig och en kollega till maskinsäkerhetsseminariet nedan!

I Bryssel pågår just nu slutförhandlingarna om den nya Maskinförordningen som ska garantera användarnas säkerhet även efter att nästa generations maskiner har försett marknaden med till exempel inbyggda AI-system. Än återstår en del frågor, innan allt förväntas bli klart inom några månader.

– Det är viktigt att vi inte får med formuleringar som gör det onödigt komplicerat för branschen, säger Mikael Johansson på Toyota Material Handling, som genom sitt engagemang inom svensk och internationell standardisering samt teknikföretagens branschorganisation, har fått vara med och tycka till om remissförslaget. 

Mikael Johansson.png
Mikael Johansson, Toyota Material Handling

När förordningen väl är antagen kommer den ställa likvärdiga krav på alla EU:s medlemsländer. Tillverkare som Toyota Material Handling konstruerar dock inte sina truckar mot förordningen, utan tillämpar harmoniserade standarder som garant för att efterleva lagen. Alla standarder som idag är verifierade mot Maskindirektivet kommer därför att behöva ses över och uppdateras mot Maskinförordningen.   

– Det blir en tuff utmaning att hinna få till allt under övergångstiden. Bara i SIS kommitté för maskinsäkerhet, som jag är ordförande för, finns 45 standarder som vi nu behöver gå igenom och i flera fall uppdatera.

Maskinförordningen innehåller inte bara formalia, utan reella förändringar som påverkar tillverkarna.

– Alla berörda företag behöver kartlägga hur nya Maskinförordningen drabbar dem och vad de har för beredskap att hantera detta, säger Mikael Johansson.

Den 23 november anordnar SIS ett maskinsäkerhetsseminarium i Göteborg, där temat kretsar kring Maskinförordningen och hur aktuell standardisering kopplar till de nya kraven. Mikael Johansson är moderator på eventet som är kostnadsfritt för alla som deltar i standardiseringsarbetet inom maskinsäkerhet.

– Maskinförordningen innebär flera utmaningar som blir intressanta att diskutera med branschkollegor och experterna på plats under seminariet. Alla deltagare kan anmäla sig själva och en kollega redan idag, säger Ann-Sofie Sjöblom, projektledare på SIS.

Maskinsäkerhetsseminarium i Göteborg den 23 november

  • Tema: Hur kopplar aktuell standardisering till Maskinförordningens nya krav?
  • SIS kommittéer inom bl a robotik, anläggningsmaskiner och industritruckar är på plats och presenterar aktuella arbeten. Bra tillfälle att nätverka och diskutera maskinsäkerhet ur ett brett perspektiv!
  • Öppet och kostnadsfritt för alla som deltar i SIS kommittéer med koppling till maskinsäkerhet + en kollega
  • Så anmäler du dig: Skicka ett mejl till Ann-Sofie Sjöblom, SIS
  • SIS medverkar även på Elmiamässan

Utbildningar inom maskinsäkerhet

Utbildningarna återspeglar den kunskap och erfarenhet som finns om konstruktion och krav för att CE-märka. Vi behandlar användning, samt de tillbud, olyckor och risker som är förknippade med maskiner, och utgör en grund för att bedöma och eliminera eller reducera riskerna under maskinens hela livscykel.

Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.