Nyhet · 2018-04-18

Framtidens vård – har du koll på begreppen?

Vad innebär egentligen e-hälsa? Svensk vård genomgår en av de mest dramatiska förändringarna någonsin med nya digitala lösningar och förväntningar på hur sjukvården ska bedrivas. Vi reder ut några av begreppen för framtidens vård.

Artificiell intelligens, AI

Maskiners förmåga att känna av och tolka data och den omgivande miljön och fatta beslut utifrån det underlaget, t ex robothuvudet Furhat som identifierar tidiga tecken på Alzheimer.

Biologiska läkemedel

Till skillnad från traditionella läkemedel, där den aktiva substansen består av kemiska preparat, innehåller biologiska läkemedel proteiner som odlas i levande celler eller bakterier.

Life science (livsvetenskap)

Tvärvetenskaplig forskningsgren som studerar biologiskt liv och omfattar ämnen som biologi, matematik, kemi, teknik och medicin. Ska leda till kunskap som ger förutsättningar att förbättra liv och hälsa för såväl människa som djur och natur.

Machine learning (maskininlärning)

Ett delområde inom AI som handlar om att, genom algoritmer, utveckla datorers förmåga att självständigt förstå och hantera stora mängder data.

Spetspatient

Ett begrepp som syfter på en patient, ofta med en kronisk sjukdom, med stora kunskaper om sin egen sjukdom och behandling. Ses som viktig resurs i en vårdapparat med större patientdelaktighet.

Tjänstedesign

Utformning av tjänster med utgångspunkt i användarens behov och upplevelse, med metoder som vanligen används av designer. Ett lärande arbetssätt där de som ska använda tjänsten är involverade från början och idéer testas och omprövas i verksamheten.

E-hälsa

Med hälsa menas fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. E-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa, enligt Socialstyrelsens definition. Enligt regeringen ska Sverige vara världsbäst på e-hälsa 2025.

Text: Karin Strand
Illustration: Kotryna Zukauskaite

Källor: Socialstyrelsen, Nationalencyklopedin, Wikipedia

 

Den här ordlistan är hämtad från vårens nummer av Magasinet S – tema e-hälsa.


Vision e-hälsa 2025

Standardisering av teknik, begrepp och kvalitet på tjänster krävs för att Sverige ska kunna bli världsbäst på e-hälsa till 2025.

Det finns redan en rad standarder på området och fler är på gång.

Modern teknik ökar friheten

Sigvard visar sin insulinpump som sitter på vänsterarmen

Tekniska hjälpmedel har underlättat livet för tioåriga Sigvard Sturestig, som har typ 1-diabetes. Men mycket återstår att göra. Sigvards pappa Jan ser fram emot att e-hälsa och digitala tjänster fortsätter utvecklas.

E-hälsa i Magasinet S

Svensk vård är i förändring och ställs inför nya utmaningar och möjligheter. Digitala lösningar gör oss mer involverade i vår egen hälsa och ändrar förväntningarna på hur sjukvård ska bedrivas.

I Magasinet S möter du människorna bakom idéerna. De som tänker nytt och driver utvecklingen av framtidens vård, hälsa och omsorg.