Ställ en fråga om ISO 9001

Tolkningsgruppen för ISO 9001 kan hjälpa dig att förtydliga och förklara innebörden i kraven och klargöra formuleringarna i standarden.

Tillämpningen av standarden, dvs. hur du ska göra för att uppfylla ett krav, har tolkningsgruppen tyvärr inte möjlighet att hjälpa till med. Behöver du hjälp med tillämpningen av standarden hänvisar vi till handboken "ISO 9001 för små och medelstora företag" eller till SIS utbildningar.

Hur ställer du din fråga?

En fråga som ställs ska vara formulerad så att det är möjligt att svara ja eller nej. Bakgrunden till frågan bör beskrivas kortfattat.

Få svar på dina frågor
Det kan ta olika lång tid att behandla din fråga och återkomma med ett svar. Allt beror på hur omfattande frågan är. Enklare frågor tar vi upp i tolkningsgruppen och du kan få svar inom 14 arbetsdagar.

Är din fråga särskilt komplicerad eller principiell viktig, skickar vi frågan vidare till ISO:s internationella tolkningsgrupp inom ISO/TC 176 Quality management and quality assurance. Då tar det längre tid innan du får svar.

Tack för din fråga.

Vi besvarar din fråga på följande vis:

Enklare frågor tar vi upp i tolkningsgruppen och du kan få svar inom 14 arbetsdagar.

Är din fråga särskilt komplicerad eller principiell viktig, skickar vi frågan vidare till ISO:s internationella tolkningsgrupp inom ISO/TC 176 Quality management and quality assurance. Då tar det längre tid innan du får svar.

/iso9001/tolkningsgruppfriso9001/stllenfrga/

SIS Perspektiv

SIS Perspektiv optimerar organisationens förutsättningar att rikta fokus på kvalitet, miljö och hållbarhet. Genom att ge inspiration till utveckling, generell åtkomst till centrala standarder och möjlighet att arbeta digitalt, effektivt och strukturerat kan SIS Perspektiv underlätta vid implementation och uppföljning av ISO:s ledningssystem.

Läs mer om Perspektiv

Utbildningar inom kvalitetsledning ISO 9001

SIS erbjuder utbildningar om våra mest sålda standarder inom kvalitetsledning så att du kan utveckla din verksamhet och din egen kompetens.