Handbok

Drivmedel – Etiketter med symboler för information om fordons kompatibilitet med drivmedel

Etiketter med symboler för information om fordons kompatibilitet med drivmedel, enligt artikel 7 i direktiv 2014/94/EU.

Etiketterna ska placeras på dispensern och på munstycket (pistolventilen) på drivmedelsstationen samt på fordonens påfyllnadslock.

För att erhålla slutanvändarlicens till etiketter samt viktig information om placering av symbolerna ska ni först erhålla standarden SS EN 16942:2016+A1:2021:

Beställ SS-EN 16942:2016+A1+2021 här >>

Symbolerna finns i storlek 15 mm för placering på munstycket och i närheten av fordonens påfyllnadslock och 30 mm för placering på dispensern.

Följande symboler förekommer:

  • Drivmedel av bensintyptyp: E5, E10, E85
  • Drivmedel av dieseltyp: B7, B10*, B20*, B30*, B100, XTL
  • Gasformiga drivmedel: CNG, H2, LNG, LPG

* Drivmedel som ska märkas med B10, B20 eller B30 uppfyller i dagsläget inte kraven i den svenska drivmedelslagen (SFS 2011:319) och får därmed inte saluföras i Sverige. I andra länder är de tillåtna.


Pris: 18 kr per etikett och 35 kr i fraktkostnad.

För beställning kontakta kundservice, kundservice@sis.se

Ämnesområden

Flytande bränslen (75.160.20)


Produktinformation

Språk: Svenska

Artikelnummer: BCK-80007599

Beteckning: Drivmedel - Etiketter med symboler

Utgåva: 0

Utgiven: 2018-10-26

Förlag: Svenska institutet för standarder