Standard Svensk standard · SS-ISO 11451-2:2005

Vägfordon - Elstörningar från smalbandsemission av elektromagnetisk energi - Provningsmetoder för komplett fordon - Del 2: Yttre strålningskällor (ISO 11451-2:2005, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 11451-2:2015
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 11451-2:2005

Vägfordon - Elstörningar från smalbandsemission av elektromagnetisk energi - Provningsmetoder för komplett fordon - Del 2: Yttre strålningskällor (ISO 11451-2:2005, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 11451 specifies a vehicle test method for determining the immunity of passenger cars and commercial vehicles to electrical disturbances from off-vehicle radiation sources, regardless of the vehicle propulsion system (e.g. spark-ignition engine, diesel engine, electric motor). It can also be readily applied to other types of vehicles.
The electromagnetic disturbances considered are limited to narrowband electromagnetic fields.

Ämnesområden

Immunitet (33.100.20) Elektriska utrustningar (43.040.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 11451-2:2005

Vägfordon - Elstörningar från smalbandsemission av elektromagnetisk energi - Provningsmetoder för komplett fordon - Del 2: Yttre strålningskällor (ISO 11451-2:2005, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Elstörningar i fordon, SIS/TK 240/AG 03

Internationell titel: Road vehicles - Vehicle test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy - Part 2: Off-vehicle radiation sources (ISO 11451-2:2005, IDT)

Artikelnummer: STD-39254

Utgåva: 3

Fastställd: 2005-04-01

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-ISO 11451-2

Ersätts av: SS-ISO 11451-2:2015