Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9692-1:2013

Svetsning och besläktade förfaranden - Rekommendationer för svetsfogar - Del 1: Manuell metallbågsvetsning, gasmetallbågsvetsning, gassvetsning, TIG-svetsning och strålsvetsning av stål (ISO 9692-1:2013)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9692-1:2013

Svetsning och besläktade förfaranden - Rekommendationer för svetsfogar - Del 1: Manuell metallbågsvetsning, gasmetallbågsvetsning, gassvetsning, TIG-svetsning och strålsvetsning av stål (ISO 9692-1:2013)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna del av ISO 9692 anger typer av svetsfogar för manuell metallbågsvetsning, gasmetallbågsvetsning, gassvetsning, TIG-svetsning och strålsvetsning av stål (se avsnitt 3 och 4). Den är tillämplig på svetsfogar för fullt genomsvetsade stumsvetsar och för kälsvetsar. För inte fullt genom-svetsade stumsvetsar kan svetsfogstyp och mått skilja sig från vad som anges i denna del av ISO 9692. Med spalt avses i denna del av ISO 9692 spalt efter eventuell häftsvetsning. Vid behov kan detaljer i svetsfogen ändras för att underlätta tillfälligt rotstöd, ”ensidig svetsning” etc.

Ämnesområden

Svetsfogar (25.160.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9692-1:2013

Svetsning och besläktade förfaranden - Rekommendationer för svetsfogar - Del 1: Manuell metallbågsvetsning, gasmetallbågsvetsning, gassvetsning, TIG-svetsning och strålsvetsning av stål (ISO 9692-1:2013)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: AGS 445 Kvalifikationskrav vid svetsning, SIS/TK 134/AG 05

Internationell titel: Welding and allied processes - Types of joint preparation - Part 1: Manual metal arc welding, gas-shielded metal arc welding, gas welding, TIG welding and beam welding of steels (ISO 9692-1:2013)

Artikelnummer: STD-105495

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-09-25

Antal sidor: 28

Finns även på: SS-EN ISO 9692-1:2013

Ersätter: SS-EN ISO 9692-1:2004